Nagrada Sklada Staneta Severja
(Tudi) za vlogo Filatelista v uprizoritvi Znamke, nakar še Emilija Dušana Jovanovića