Priznanje Antona Aškerca Občine Laško
Za dolgoletno uspešno delovanje na področju kulture