Za kolektivno igro in estetsko oblikovanje predstave z izrazito sodobno senzibilnostjo (Iz utemeljitve festivalske žirije)