Igor Štamulak se je z igralsko stvaritvijo Gašperja dosledno in prepričljivo vživel v občutja, razmišljanja in dejanja sodobnega otroka. Otroški svet je upodobil živo in intenzivno, z izostrenim posluhom za soigralce ter s pristnim občutkom za dialog z mladimi gledalci. (Iz utemeljitve festivalske žirije)