Uprizoritev se napaja v stari sredozemski tradiciji, klasični in renesančni, obuja radoživo življenjsko občutje in radoživega duha tega izročila ter ga nadaljuje v sodobnem gledališkem izrazu. (Utemeljitev žirije)