V projektu Oprostite, je li infuzija keto-friendly? raziskujemo t. i. dramaturgijo “skrolanja” (scrolling) oz. natančneje: način, kako se informativne vsebine na socialnih omrežjih medsebojno povezujejo; naše ugotovitve nato reproduciramo s pomočjo gledaliških sredstev. Rezultat je nekakšen dogodek (»hepening«), ki ga sestavljajo tri vzporedna dogajanja, kjer se situacije neprestano nadaljujejo druga za drugo ter tako gledalcem ne pustijo prostora za procesiranje videnega. Vsako dogajanje je postavljeno v eno sobo, v vsaki sobi sta dva igralca, občinstvo pa lahko ves čas prosto prehaja med sobami.

Od začetka procesa je bilo jasno, da bomo material za prizore izbirali na podlagi čustev (ali pomanjkanja čustev), ki jih lahko potencialno sprožimo pri gledalcih, ter da bomo pri delu (igri) ubrali način, ki poudarja želeni učinek. Končni material je bil izbran na podlagi njihovih odgovorov ter kasnejših pogovorov o čustvih, o izvedbenih praksah in o internetni kulturi.

Ustvarjalci

Režiserka
Nika Bokić

Igralci

Aneta Grabovac Korana Ugrina Ružica Maurus Vid Ćosić Lena Medar Tea Harčević