Predstava traja 50 minut in nima odmora.

Izhodišče komorne uprizoritve sta lika slovenskih domoljubov in organizatorjev upora proti fašizmu Ferda Bidovca in Pinka Tomažiča, ki sta – kljub političnim nesoglasjem in različnim osebnostnim karakteristikam – navdihujoč primer nesebične družbene angažiranosti, zgled medsebojnega spoštovanja in prizadevanja za skupni cilj. Uprizoritev zato poskuša odgovoriti na vprašanje, kaj se skriva za legendarnima fantoma, ki sta upor proti fašizmu plačala z življenjem (prvi je uml star komaj 22 let, Pinko 26), kaj žene mladega človeka, polnega življenja, ki ima prijatelje in zaročenko, da reče: dal bom svoje življenje, ponuja vprašanja, ki sta si jih postavljala, preden sta krenila v akcijo, in hkrati raziskuje meje med junakom in človekom. 

Gostuje Slovensko stalno gledališče (IT).

Ustvarjalci

Režiserka
Patrizia Jurinčič Finžgar
Glasba
Ilija Ota
Videoprojekcije
Cosimo Miorelli
* * *
* * *
Ferdo Bidovec
Primož Forte
Pinko Tomažič
Nejc Kravos
Ženski glas
Patrizia Jurinčič Finžgar