Režija: Branka Nikl Klampfer
Predstava traja 55 minut in nima odmora.


Ko čarovnica Hillary zadene dve brezplačni vstopnici za ogled opere, jo to povsem zmede. Ker ne ve, kaj je opera, si najprej skuša pomagati z enciklopedijo, kjer pod geslom opera piše, da je »Opera gledališče, kjer samo pojejo«, česar pa ne more razumeti. Odloči se, da bo s pomočjo čarovniškega reka po elektronski pošti priklicala prijateljico, čarovnico in operno pevko Mario Bellacante. Ta jo obišče in Hillary ji začne postavljati vprašanja: najprej, kaj pomeni, da v operi ljudje samo pojejo, nato sledi prava učna ura o operi, na kateri obdelata vse od operne zgodbe (libreta), not, nalog dirigenta, opernih glasov, kolaraturnih arij do tega, kako se je treba v operi obnašati, kaj obleči za obisk opere, kdaj ploskati …

Gostuje Drama SNG Maribor.

Ustvarjalci

Režija
Branka Nikl Klampfer

Ostali

Igralki
Mateja Pucko, Alenka Cilenšek