Režija: Jaka Ivanc
Premiera: 30. aprila 2020 na aplikaciji ZOOM in na kanalu youtube Gledališča Koper


Med vsemi umetnostmi je prav gledališka tista, ki se je – bodisi kot komedija, satira, farsa bodisi kot drama – vedno najbolj glasno odzvala na spremembe v družbi, predvsem tiste, ki jih je poskušal uveljaviti njen koservativni del. Na dogajanja v slovenski družbi na prelomu prejšnjega stoletja se je odzval Cankar, dobro stoletje pozneje se v času koronske krize odziva tudi naše gledališče s spletnimi bralnimi uprizoritvami štirih dramskih besedil Ivana Cankarja. Izbrali smo tista, ki jih obravnavajo dijakinje in dijaki zadnjih letnikov na maturitetnem izpitu iz maternega jezika, kot zadnje dramo Hlapci.

Drama Hlapci je izšla leta 1910, na prvo uprizoritev pa je zaradi cenzure morala čakati do leta 1919. Zaplet v Hlapcih sproži izid volitev, ko zaradi koristoljubja večina čez noč prilagodi svoja politična prepričanja zahtevam nove oblasti. Edino učitelj Jerman ostane zvest svojim načelom in prepričanjem. S svojim javnim delovanjem se upira in skuša »iz hlapcev napraviti ljudi«, v krčmi skliče zborovanje in ima govor, vendar se izkaže, da so »hlapci bolj goreči od gospodarja samega«.

Ustvarjalci

Režija
Avtorica priredbe in dramaturginja
Ira ratej

Igralci

Župnik
Aleš Valič
Nadučitelj
Jerman, učitelj
Matic Valič
Komar, učitelj
Blaž Popovski
Hvastja, učitelj
Lojzka, učiteljica
Geni, učiteljica
Minka, učiteljica
Mojca Partljič
Zdravnik
Župan
Janez Hočevar
Kalander, kovač
Mak Tepšič
Jermanova mati
Vesna Jevnikar