Aleksandra Santin Golojka – klavir

Zbor Giuseppe Tartini Skupnosti Italijanov Piran – zborovodja Sašo Fajon

Zbor Skupnosti Italijanov Momjan – zborovodkinja Lora Pavletić

 

Ime piranskega učenjaka, latinista, bibliotekarja in arhivarja grofa Stefana Rote (1824–1916) je najtesneje povezano z razvojem in ohranjanjem piranske mestne knjižnice in bogatega arhiva, ki obsega dokumente o preteklosti Pirana in Istre od 12. stoletja dalje; kot ljubitelj umetnosti pa se je ukvarjal tudi s pesništvom, pisanjem, prevajanjem in skladanjem. Njegova glasbena zapuščina – del bodo predstavili na koncertu v Minoritskem samostanu v Piranu, teden dni pozneje pa tudi na gradu v Momjanu – obsega skladbe za glas, klavir in orgle.

 

Organizator Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran v sodelovanju z Ljudsko univerzo Buje (Hrvaška), Skupnostjo Italijanov Giuseppe Tartini, Piran in Skupnostjo Italijanov Momjan (Hrvaška)