Gostje:
Tatjana Lakošeljac
(profesorica športne vzgoje na Osnovni šoli Koper)
Barbara Gornik (Znanstveno-raziskovalno središe Koper)
Nadja Furlan (Znanstveno-raziskovalno središe Koper)

Obstoječe raziskave v Evropi nakazujejo, da so slovenske ženske med najbolj obremenjenimi v Evropi. So v največji meri zaposlene za polni delovni čas, opravijo večino gospodinjskega in skrbstvenega dela, plačana pomoč pri gospodinjskih opravilih je redka. Za nami je leto pandemije in spremenjenega načina življenja, ki je ključno vplival na organizacijo našega vsakdana, pa tudi spremenjene družinske odnose, psihično in fizično zdravje. Izsledki nekaterih raziskav poročajo, da so se moški v preteklem letu v največji meri pritoževali nad dolgčasom, medtem pa so ženske zaradi preobremenjenosti izgorevale. Izpostavljajo tudi višjo stopnjo stresa in izgorelosti zaradi težav pri usklajevanju zasebnega, družinskega življenja in poklicnih obveznosti, ob istočasni pomoči na daljavo šolajočim se otrokom. Čas pandemije je (ponovno) izpostavil neenak položaj žensk v družbi. Gostje pogovora Tatjana Lakošeljac, dr. Barbara Gornik in dr. Nadja Furlan Štante z naslovom »Med zasebnim in poklicnim: ženske in pandemija« bodo spregovorile o večno aktualnih temah pravic, možnosti in položaja žensk v družbi. Pogovor bo vodila dr. Mateja Sedmak (ZRS Koper)