Dramski igralec, gledališki in radijski režiser, komediograf in avtor neštetih humorno satiričnih besedil za časopis Primorske novice in za Radio Koper, Andrej Jelačin je kljub svojemu visokemu jubileju še vedno živahnega duha in telesa in že dolgo uživa v pokoju. Živi v Kopru, rad pa se vrača v rodne Senožeče. Ob hčerki in sinu ima že tudi vnuke, in prav ti so ga spodbudili, da zbere še svoje pesmice in pripovedke, ki jim jih je pripovedoval, ko so bili še majhni, in jih izda v knjigi. Njegovi spomini na mlada leta v Senožečah ter pesmice in zgodbice o živalih in ljudeh so zdaj pred vami v knjižici z naslovom O čarobni skali – pesmice in druge pripovedke.

Predstavitev knjige bo obogatila priložnostna razstava ilustracij iz knjige slikarja Radka Oketiča ter glasbena točka harmonikarja Franca Novaka.
Z avtorjem se bo pogovarjala Vesna Tomc Lamut.