Premiera: predvidoma januarja 2024


Matura ni Dogodek v mestu Gogi, čeprav dijaki pišejo esej za Zaprtimi vrati. Za nekatere je to pisanje lahkotno kot ples na Veliki briljantni valček, za druge pa težaško delo kot v Našem skladišču. Z uprizoritvijo Odprta vrata v maturo 2024 želimo dijakom priskočiti na pomoč pri pripravi na pisanje maturitetnega eseja. Ne samo gledališčniki, ampak tudi pedagogi se zavedajo, da sta branje in analiza dramskih besedil zahtevnejša od proze, saj terjata dodatno bralčevo imaginacijo, ker so ta besedila v osnovi pisana za ugledališčenje in ne za intimno branje posameznika.

Vse štiri dramske zgodbe obravnavajo človekov duhovni razpon skozi celo stoletje. Med ekspresionistično grotesko Dogodek v mestu Gogi, ki jo je Slavko Grum napisal leta 1928 ter v njej ubesedil tragično zatohlost majhnega mesteca, ter farsično socialno dramo Naše skladišče, mlade dramatičarke Tjaše Mislej, ki prikazuje suženjski položaj delavstva v času sodobnega kapitalizma, je minilo natančno 92 let. Ob njiju sta kot duhovna mejnika postavljeni še dve dramski besedili: eksistencialistična drama Zaprta vrata filozofa Jeana-Paula Sartra iz leta 1944, se pravi tik pred koncem 2. svetovne vojne, in Veliki briljantni valček Draga Jančarja iz leta 1985, v kateri razpre mehanizme totalitaristične države tik pred padcem berlinskega zidu, ki je sprožil rušenje socialističnega družbenega reda.

Vsa štiri besedila, v katerih srečamo skupno 53 dramskih oseb, tematizirajo mehanizme posameznikove ujetosti in nadzora družbenega sistema, države, delodajalca in celo nevidnih sil v zagrobnem življenju. Mi si želimo ustvariti uprizoritev, ki bo dijake popeljala skozi vsa štiri besedila, tako da bodo štirje igralci odigrali bistvene prizore posameznih dram in tako prikazali njihove stične točke pa tudi razlike pri tematiziranju ujetosti in svobode. Naš namen je dijakom olajšati branje in razumevanje teh besedil ter pri tem prikazati tudi ustvarjalni proces transformacije zapisanega govora v polnokrvne gledališke prizore z igralci, ki bodo osvetlili pomembnejše situacijske in emocionalne prelome v dogajanju.

Ustvarjalci

Režiser

Igralci

Igralci