Damjan Jensterle (1951, Zasip pri Bledu) je arhitekt, pa tudi glasbenik in paleontolog, ki piše poezijo in prozo, toda hkrati noče biti del nikakršnega literarnega kroga, skupine ali društva. Zase pravi, da je »izrazit robovec«. Tesno je povezan z jeseniškim kulturnim življenjem, dobil je tudi Čufarjevo priznanje in nagrado. Njegove pesmi in kratka proza so bili objavljeni v Mentorju, Dialogih, Sodobnosti, Srpu in Jeseniškem zborniku.

Napisal je več pesniških zbirk in proznih del, med katerimi velja omeniti pesmi Čmrljeva leta (2003) in roman Porcelanasti človek (2016), v katerem poudarja dve temi: avtizem in nasilje. V zadnjem letu je bil uspešen na literarnem natečaju Air Beletrine za najboljšo kratko zgodbo z besedilom Prebujanje, v literarnem zborniku, ki je izšel ob 70-letnici Nove Gorice, pa je objavil kratko zgodbo Goriško modra.

Pogovor vodi slovenistka Senija Smajlagič.
Organizatorji: Slavistično društvo Koper, Kulturni klub in Gledališče Koper