Aprilski gost Pogovorov o branju bo ugledni pesnik, pisatelj in prevajalec Juan Octavio Prenz, prejemnik številnih literarnih nagrad, med njimi najvišje nagrade španskega govornega področja Casade la Amèricas(1992) in prestižne italijanske literarne nagrade PremioNonnino (2019).

Rodil se je leta 1932 v Argentini istrskim staršem priseljencem; do leta 1975, ko je moral Argentino zapustiti, je bil v Buenos Airesu in La Plati docent za hispanistiko. Nekaj let je živel v Beogradu, leta 1979 se je ustalil v Trstu, kjer je njegov dom, hkrati pa ostaja zelo povezan z Argentino.

Je avtor več pesniških zbirk, v slovenščini je v prevodu Marka Kravosa izšel izbor poezije Prostodušne malenkosti/Libertades minimas (Mondena, 2003), in štirih romanov; med njimi je pravkar poslovenjen zadnji Samo drevesa imajo korenine (Modrijan, 2019). Prenz pripoveduje o argentinskem življenju, kjer so literarne osebe priseljenci, ki se poskušajo prilagoditi novemu okolju. Mozaično grajene pripovedi so po besedah Marka Kravosa »kolektivni roman o individualistični veličini človeškosti«.

V naraciji Juana Octavia Prenza se prepletajo prvine fantastike, humorja, ironije in elementarna ganljivost. Te pripovedne lastnosti označujejo tudi v slovenščino prevedeni roman o istrskih izseljencih v argentinskem mestecu Ensenada de Barragàn, pisateljevem rojstnem kraju.

Z gostom se bo pogovarjala slovenistka Jasna Čebron.
Organizatorji: Slavistično društvo Koper, Kulturni klub in Gledališče Koper