Gledališki in filmski režiser ter pisatelj Marko Sosič (1958, Trst) je bralce najprej pritegnil s kratko prozo, ki sta ji sledila znana romana Balerina, balerina (1997) in Tito, amor mijo (2005). Za prvi roman je prejel tržaško nagrado vstajenje, delo je bilo uvrščeno med deset najboljših slovenskih romanov po letu 1989, vključeno v evropski projekt 100 slovanskih romanov in kar dvakrat ponatisnjeno. Ob izidu romana Ki od daleč prihajaš v mojo bližino (2012) je bil gost prvega koprskega Pogovora o branju, sledil je še Kratki roman o snegu in ljubezni (2014). Tema tokratnega literarnega večera z Jasno Čebron bo njegov najnovejši roman Kruh, prah (Goga, 2018), v katerem se vrača k travmatičnim temam vojne in etične odgovornosti.

Organizatorji: Slavistično društvo Koper, Kulturni klub in Gledališče Koper