Pogovor vodi slovenistka Jasna Čebron.
Organizatorji: Slavistično društvo Koper, Kulturni klub in Gledališče Koper