Režija: Jaka Ivanc
Premiera: 23. aprila 2020 na aplikaciji ZOOM in na kanalu youtube Gledališča Koper


Med vsemi umetnostmi je prav gledališka tista, ki se je – bodisi kot komedija, satira, farsa bodisi kot drama – vedno najbolj glasno odzvala na spremembe v družbi, predvsem tiste, ki jih je poskušal uveljaviti njen koservativni del. Na dogajanja v slovenski družbi na prelomu prejšnjega stoletja se je odzval Cankar, dobro stoletje pozneje se v času koronske krize odziva tudi naše gledališče s spletnimi bralnimi uprizoritvami štirih dramskih besedil Ivana Cankarja. Izbrali smo tista, ki jih obravnavajo dijakinje in dijaki zadnjih letnikov na maturitetnem izpitu iz maternega jezika, kot tretje farso Pohujšanje v dolini šentflorjanski.

Farsa Pohujšanje v dolini šentflorjanski, ki je bila prvič objavljena in uprizorjena leta 1908, je Cankarjevo največkrat uprizorjeno dramsko delo. Umetnik Krištof Kobar oziroma Peter pride v dolino s svojo lepo družico Jacinto in že s tem razburi šentflorjance, ki niso pripravljeni sprejeti ničesar novega in tujega. »Dolina šentflorjanska je živela brez umetnikov doslej, pa bo izhajala tudi poslej!« pravi župan. A Peter zaigra na njihovo slabo vest in dvoličnost ter podpiše pogodbo z zlodejem.

Ustvarjalci

Režija
Avtorica priredbe in dramaturginja
Ira Ratej

Igralci

Krištof Kobar imenovan Peter
Blaž Popovski
Jacinta
Župan
Aleš Valič
Županja
Mojca Partljič
Ekspeditorica
Anja Drnovšek
Učitelj Šviligoj
Štacunar
Cerkovnik
Matic Valič
Glas debelega človeka
Popotnik
Mak Tepšič
Zlodej
Janez Hočevar