Plesno-gledališka predstava Spinoza je nastala po predlogi mladega makedonskega avtorja Goceta Smilevskega. Avtor skozi celoten roman z večplastnim pripovedovalcem, vizualno močnimi opisi ter prepletanjem biografskih dejstev in fiktivnih situacij poudarja in udejanja Spinozovo filozofijo, od substance zavračanja afektov do krepostnosti.

Dramsko strukturo gradi pet akrobatskih točk, ki Spinozi ponujajo možnost, da na novo odigra svoje življenje; filozofa namreč primerja z akrobatom, ki hodi po vrvi, se vihti na trapezu in izgine v eni od svojih najljubših točk. Spinoza ima na izbiro pet ključnih situacij, ki bi lahko spremenile tok njegovega življenja.

Besedilo prinaša v slovenski prostor aktualne teme, o katerih je že v 17. stoletju razmišljal filozof Spinoza: svoboda, afektirano, narava, Bog in človekovo bistvo. Besede so tukaj glasbena partitura, ki neposredni govor izmenjuje z zunanjim okoljem. S temi postopki naslavljamo tudi vprašanje pojavnosti ali odsotnosti odrskega govora ter razmerja vidnega in nevidnega na odru.

Za Spinozov čas je bilo značilno povezovanje likovnih zvrsti in njihovo združevanje v celostne baročne umetnine. Mojstrstvo slikanja svetlobe in prostorskih kompozicij Rembrandta in Vermeerja je izhodišče odrske študije, v kateri bodo likovni in svetlobni elementi osnova za uprizoritev, saj geometrična metoda preči celotno Etiko.

Iz kritik:
Nastala je estetizirana gledališka snov, ki ničesar ne prepušča naključju. Vsaka najmanjša odrska odločitev ima vsebinski argument, ki se nanaša bodisi na filozofovo misel, (romaneskno) biografijo ali na širši kontekst umetnosti 17. stoletja.
… Če je to začetek nekega žanra, ki se mu reče filozofsko gledališče, je Barbara Novakovič Kolenc nedvomno na dobri poti.
Pia Brezavšček, Naproti filozofskemu gledališču, Dnevnik, 7. oktober 2017

Baletna kompozicija, guganje in elementi akrobatike v odnosu do statičnosti besedilne interpretacije in v veliki meri prisotne breztelesno, skozi zvočnike, ustvarjajo dinamične prizore upodabljajoče Spinozove življenjske preobrate, preko katerih drvi v večnost.
Petra Tanko , Radio Slovenija, informativni program, 6. oktober 2017

Njen čar so minimalizem, besede, misli in odlični izvajalci.
Jedrt Jež Furlan, Kolumna Akrobat s pametjo, Dnevnik, 14. oktober 2017

Produkcija: Muzeum Ljubljana
Koprodukcija: Zavod EN-KNAP in SNG Opera in balet Ljubljana

 

Ustvarjalci

Nastopajo
Goran Tatar, Boris Mihalj (glas), Olga Kori, Blaž Šef (glas), Maruša Majer, Manca Krnel, Mateja Rebolj
Režija in gib
Barbara Novakovič Kolenc
Prevod
Sonja Dolžan
Oblikovanje prostora
Vlatka Ljubanović
Kostumografija
Leo Kulaš
Glasba
Dario Nožič Serini in Luka Lah
Snemanje, zvočno oblikovanje dialogov
Silvo Zupančič
Oblikovanje svetlobe
Hotimir Knific