V središču pogovora bo vprašanje kompetentnosti kot zmožnosti uporabe lastnega znanja, izkušenj in vrednot v procesu doseganja cilja, izziva ali reševanja problema, tako v poklicnem kot v zasebnem okolju – v gospodarstvu, zasebnem ali javnem sektorju, politiki, športu …

Koliko je uspešnost posameznikovega delovanja odvisna od njegovih/njenih kompetenc, kolikšen delež kompetentnosti prispeva védenje (znanje, inteligentnost) in kolikšen se izraža v vedênju (čustveni, socialni, inteligenčni, empatični …)?

Skupaj bomo razmišljali o delovnih in osebnostnih, socialnih kompetencah, saj za uspešno, družbeno odgovorno in zadovoljno družbo ali za uspešno podjetje niso pomembne le strokovne kompetence zaposlenih, ampak tudi zmožnost sodelovanja in skupinskega, timskega dela, pripravljenost za sodelovanje in medsebojno pomoč, pripravljenost za prenos znanja med člani/članicami skupine … Zanimalo nas bo, katere kompetence bi moral imeti dober manager/managerka, predvsem v smeri vrednot kot sestavnega dela kompetenc. Družbena odgovornost kot vzvod kakovosti življenja in zadovoljstva državljanov bo predstavljena skozi prizmo kompetenc.

Sproščen pogovor bodo v sredo, 22. novembra 2023, ob 19. uri s svojo navzočnostjo obogatili:

  • prof. dr. Rado Bohinc, Pravni inštitut, ZRS Koper,
  • Marta Kelvišar, direktorica Adria DOM, Managerka leta 2023,
  • dr. Iva Jurov, dr. med., Klinični Inštitut za medicino dela, prometa in športa,
  • prof. dr. Roberto Biloslavo, Inštitut za vedenjsko ekonomijo ZRS Koper in Fakulteta za management UP.

Dogodek bo povezoval dr. Rado Pišot, direktor ZRS Koper.