Spregovoriti o posledicah neustreznega življenjskega sloga in kako celostno poskrbeti za svoje zdravje na način, ki je dostopen najširši javnosti, je bilo in ostaja glavno vodilo pobudnikov dogodka Znanje za zdravje, ki že enajsto leto zapored poteka v sodelovanju Inštituta za kineziološke raziskave Znanstveno-raziskovalnega središča Koper in Splošne bolnišnice Izola. V tem času so izvedli številna srečanja in pogovore, več tisoč meritev telesne in funkcionalne pripravljenosti ter dejavnikov tveganja. Organizirali so številna javna predavanja z vrhunskimi strokovnjaki, ki so vedno znova ponudili novo znanje o zdravju.

Letošnji dogodek bo potekal ob mednarodnem dnevu starejših 1. oktobra, ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila zaradi pogosto spregledane vloge in položaja, ki ga ima ta skupina prebivalstva v družbi. Prav zato bodo strokovnjaki različnih področij skušali osvetljevati problem celostnega zdravja v preseku med mišičnim, kognitivnim in srčno-žilnim zdravjem.

V koprski Taverni bodo dopoldne potekale meritve telesnih značilnosti, funkcionalnih sposobnosti in dejavnikov tveganja za zdravje, v večernih urah pa bodo v Gledališču Koper strokovnjaki spregovorili o pomenu in vlogi spremljanih značilnosti za zdravje. Prevečkrat si namreč želimo »izmeriti zdravje«, se primerjati z veljavnimi normami, ne da bi hkrati o merjenih parametrih in kazalcih(ne)zdravja vedeli kaj več. Ugledni predavatelji, vrhunski strokovnjaki vam bodo pomagali poiskati odgovore na vprašanja, kaj celostno zdravje sploh je in kako mišično, kognitivno in srčno-žilno zdravje tvori celoto.

Pogovor bosta povezovala idejna očeta srečanja dr. Rado Pišot in dr. Mladen Gasparini. Dogodek bo ponovno povezal Gledališče Koper, ZRS Koper in SB Izola v želji prispevati h kakovosti zdravja in življenja naših občanov, zato ga je tudi tokrat podprla MO Koper.