Predstava traja 45 minut in nima odmora.

V gozdu je najpomembnejše gibanje. Ali res? Za mamo veverico in njene male veveričke ni pomembnejšega od skakanja z veje na vejo, tekanja in lovljenja. Vse dokler se ne rodi poseben veveriček, ki ga tačke ne ubogajo. In ta veveriček, ki ne more skakati tako kot vsi drugi, je sprva zaradi drugačnosti izključen. Ampak prav on bo spremenil gozd, naučil se bo šteti lešnike, napovedovati vreme po oblakih, peti in celo pripovedovati pravljice. In tako bo dobil svoje prav posebno mesto.
To je plesna predstava o lepoti, ki se rodi iz omejenosti, o sposobnosti, da smo ustvarjalni, četudi smo omejeni. Skozi predstavo bomo na novo odkrivali gibanje – ples negibnosti.
Pravljico Veveriček posebne sorte (1994) je pisateljica Svetlana Makarovič posvetila otrokom s cerebralno paralizo in nas z njo želela opomniti, da gibanje jemljemo kot samoumevno vse do takrat, dokler se ne ustavi.

Gostuje Plesni Teater Ljubljana.

Ustvarjalci

Koreografija
Maša Kagao Knez
Avtor glasbe
Blaž Celarec
Nastopajoči
Maša Kagao Knez, Blaž Celarec, Vito Weis, Joseph Nzobandora - Jose