Režija: Jaka Ivanc
Premiera: 9. aprila 2020 na aplikaciji ZOOM in na kanalu youtube Gledališča Koper


Med vsemi umetnostmi je prav gledališka tista, ki se je – bodisi kot komedija, satira, farsa bodisi kot drama – vedno najbolj glasno odzvala na spremembe v družbi, predvsem tiste, ki jih je poskušal uveljaviti njen koservativni del. Na dogajanja v slovenski družbi na prelomu prejšnjega stoletja se je odzval Cankar, dobro stoletje pozneje se v času koronske krize odziva tudi naše gledališče s spletnimi bralnimi uprizoritvami štirih dramskih besedil Ivana Cankarja. Izbrali smo tista, ki jih obravnavajo dijakinje in dijaki zadnjih letnikov na maturitetnem izpitu iz maternega jezika, najprej satiro Za narodov blagor.

Za narodov blagor je satirična drama, s katero je Cankar stopil v politično »areno življenja«. V prvem planu drame sta izprijena voditelja dveh meščanskih strank, ki si pod krinko dela za narodov blagor gradita svojo pot navzgor, saj bi bil sleherni od njiju rad minister ali vsaj dvorni svetnik. Politika se spreta v boju za naklonjenost bogatega plemenitaša in njuni privrženci se razdelijo v dva tabora. Središče in miselno gibalo vsega dogajanja pa je žurnalist Ščuka, ki dobro razume resnično naravo bojev »za narodov blagor«.

Ustvarjalci

Režija
Avtorica priredbe
Ira Ratej

Igralci

Aleksij pl. Gornik
Luka Cimprič
Dr. Anton Grozd, državni poslanec, občinski svetnik
Aleš Valič
Katarina, njegova žena
Mojca Partljič
Matilda, njegova nečakinja
Anja Drnovšek
Dr. Pavel Gruden, državni poslanec, občinski svetnik
Rok Matek
Helena, njegova žena
Tjaša Hrovat
Jožef Mrmolja, občinski svetnik
Matic Valič
Julijan Ščuka, žurnalist
Blaž Popovski
Fran Kadivec, jurist, sorodnik Grozdov
Mak Tepšič
Profesor Kremžar
Igor Štamulak