Gostje:
Mag. Vesna Kerstin Petrič, dr. med., generalna direktorica Direktorata za javno zdravje Ministrstva za zdravje RS
Prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm., Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Prof. dr. Mojca Ramšak, Medicinska fakulteta in Filozofska fakulteta, Univerze v Ljubljani
Prof. dr. Boštjan Šimunič, predstojnik Inštituta za kineziološke raziskave ZRS Koper
Patrik Greblo, slovenski dirigent, skladatelj in aranžer zabavne glasbe, Koper
Moderator prof. dr. Rado Pišot, direktor ZRS Koper

Zdravje je ena najpomembnejših človekovih vrednot. Ni le odsotnost bolezni, temveč predstavlja celovito ravnovesje v interakciji s socialnim in fizičnim okoljem. Časi kriz, vojn in epidemij so vedno puščali posledice na zdravju prebivalstva, običajno pa tudi številne zaobljube, ki naj bi v času okrevanja in prenove prinesle nove realnosti. Ali smo se tudi v času epidemije COVID-19 kaj naučili. Ali bomo zmogli preseči nižje interese in stopiti korak naprej v sistemski krepitvi zdravja državljanov Slovenije, v sistemski preventivi, ozaveščanju o zdravem in kakovostnem življenju. 

O zdravju bomo spregovorili z zornega kota različnih strok, disciplin in področij, ki se z zdravjem ukvarjajo in mu skušajo doprinašati, temelječ na znanstveni in strokovni podlagi. 

Organizatorja: Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper in Gledališče Koper.