Med prednostnimi nalogami Gledališča Koper je tudi sistematična vzgoja mladega občinstva, prihodnjih abonentov ali obiskovalcev predstav koprskega, tržaškega in novogoriškega gledališča. Da bi otrokom približal gledališče, smo v Gledališču Koper pred desetletjem v dogovoru z obalnimi vrtci in osnovnimi šolami sprožili akcijo, ki bi vsakemu otroku iz koprske občine vsaj enkrat na leto omogočila organiziran ogled gledališke predstave. Pobuda je v desetletju prerasla v večtedenski Festival predstav za mularijo Pri svetilniku, na katerem se zvrsti več gledaliških predstav, delavnic in drugih dogodkov za različne starostne skupine otrok iz vseh štirih obalnih občin, pa tudi iz Hrpelj, Komna in Ilirske Bistrice in od drugod.
Festival je v letu 2019 obiskalo rekordnih 9.000 otrok.