Ob 15. obletnici Gledališča Koper smo oktobra leta 2015 v sodelovanju s komunalnim podjetjem Marjetica Koper na obzidju ob Bastionu nasproti potniškega terminala odprli Galerijo ob morju – gre za prvo tovrstno celoletno razstavno ponudbo na Obali –, v kateri se na osmih, tri krat tri metre velikih razstavnih panojih s povečavami svojih del predstavljajo priznani fotografi, ki za tuje in domače obiskovalce poskušajo v objektiv ujeti tiste kulturne in naravne znamenitosti, ki mesto in njegovo zaledje delajo tako posebno, edinstveno.
Septembra 2018 se je Galerija ob morju preimenovala v Galerijo Luke Koper.

 

NA OGLED:

Z mislijo na otroke že 70 let, 2023

DOSEDANJE RAZSTAVE:

Jaka Jeraša, Slana geometrija, 2023

Serija fotografij, ki jih tokrat predstavljamo na zidni galeriji Luke Koper, je ustvarjena v slogu abstraktnega geometričnega slikarstva. Razstavljene avtorske fotografske podobe Jake Jeraše v določenem smislu negirajo lastno poreklo, saj se precej oddaljujejo od dokumentaristične funkcije, ki jo fotografija običajno zastopa. V izraznem smislu ponujajo predvsem doživetje na podlagi optično videnega, vizualnega; na idejni, ideološki ravni pa odpirajo nekaj bazičnih, prvinskih problematik »fenomena« fotografije. Morda je na področju fotografije v sodobnosti ravno negacija medija način pridobivanja umetniškega karakterja. Vsekakor je poplava fotografske produkcije radikalno spremenila način medčloveške komunikacije in s tem spremenila človeške odnose same.

Tako je videti tudi niz podob pred nami. Avtorjeva izjava, ki je osnova umetniškega dejanja, je vezana na razmerja, ki se v racionalni obliki geometričnih polj ujemajo z naravnim okoljem. Slana geometrija je poetična, a hkrati resnična podoba realnega sveta, spremenjena v kontekst izraznosti vidnega ugodja. V podobah gre za sledi, preproste linije, črte brez senc. Črta kot osnova likovnosti tu ni tvorec objekta, ima drugo pomembno funkcijo, je nosilec smeri pogleda. Jeraša se preko objektiva fotoaparata ukvarja s površjem. Ploskev, imaginarno polje, ki nastaja s postopkom zožanega kadriranja in izborom zornega kota, v detajle omejuje pogled čez obzorje. V monumentalnih povečavah zaključenega objekta skozi vsebino delčka prezentira tisto, kar bi v slikarstvu razumeli kot delovanje znotraj abstraktnega polja. Kakor slikar uporablja »naključni« nanos barve, tako Jeraša izbira in odkriva vrednosti svetlobnega spektra znotraj barvnega tona. Realno se transformira v imaginarno. Optični vzorci v lastni elegantno estetski formi premišljene konstrukcije zastavljajo lepoto vizualne izkušnje. Soline so prepoznavne, vendar odpravljene v sfero abstraktnega. V abstraktni formi je dejavna vsebina veliko bolj nedoločena, deluje v percepciji vzdušja. Linijska struktura, forma, ki ji izrazno podlago daje kolorit, se prepušča v proces, ki poudarja gibanje, drsenje v brezprostor, asociira nekakšno votlo globino ali pretok. Mreža je vizualni simbol, mreža je tisto, kar v teh slikah vidimo najprej, šele podrobnejši pogled odkriva soline.

Posnetki pred nami so nastali pred poldrugim desetletjem, kar pomeni, da je Jeraša o prvinskih problematikah fotografije razmišljal že pred časom. Pred tem je v kontekstu fotografske abstraktne podobe že leta 2000 zastavil cikel z naslovom Koža.  Torej pri Jeraši ne gre samo za mojstrsko izvedbo, gre za koncept.

Dejan Mehmedovič

 

Samo Vidic, Fotografije, 2023

 

Jaka Varmuž, Burja, 2022/2023

Urška Košir, Gaja – ena sama!, 2022

Kateryna Burlina, V temni zajčji luknji, 2022

Darja Vuga, Gradniki, 2022

Razstava fotografij študentov Višje strokovne šole Šolskega centra Srečka Kosovela iz Sežane, 2022

Kamen (kamnita skulptura v javnem prostoru), 2021

Dean Grgurica, Krst pri Savici, 2021

Kristjan Stojaković, Insajder, 2021

Rebeka Legović, Komplementarna naključja, 2021

2021

Žvelto grejo leta, razstava ob 50-letnici Luškega glasnika Luke Koper, 2020/2021

20 let Gledališča Koper, 2020

Dragan Zlatanović, Ti in jaz, 2019/2020

Željko Varmuž, V dežju, 2019

Koper – mesto kulture in znanosti, 2019

Polona Krevatin, Pomlad, 2019

Tomaž Primožič, Dan v pristanišču, 2019

Jaka Varmuž, Predstave Gledališča Koper 2016–2018, 2018/2019

Ubald Trnkoczy, Male zgodbe naše dediščine, 2018

Jaka Ivanc, Zatišje/ Quiete / The Calm, 2018

Jaka Ivančič, Zeleno pristanišče, 2017/2018
Uroš Kekuš Kleva, Morje, 2017
Jaka Jeraša, 2017
Projekt Pokrajinskega muzeja Koper, Carpaccio 500, 2016/2017
Jaka Varmuž, Koper / Capodistria, 2016
Jaka Varmuž, Radovan Čok, Peter Uhan in Nejc Saje, 15. let Gledališča Koper, 2015/2016