Naslovna stran prve številke gledališle priloge Tantadruj, december 2018
Naslovna stran prve številke priloge Tantadruj, december 2018

Tantadruj je skupna čezmejna mesečna priloga treh profesionalnih primorskih gledališč – Gledališča Koper, Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica in Slovenskega stalnega gledališča iz Trsta –, ki v času gledališke sezone izhaja vsako tretjo sredo v mesecu, in sicer hkrati v Primorskih novicah in v Primorskem dnevniku. Priloga izide v tiskani nakladi 28.000 izvodov, dosegljiva pa je tudi na spletnih straneh obeh časnikov.

V prilogi, ki je na pobudo direktorice Gledališča Koper Katje Pegan začela izhajati decembra leta 2018, tri omenjena gledališča bralce seznanjajo z aktualnim dogajanjem v matičnih gledaliških hišah, napovedujejo prihajajoče premierne uprizoritve ali dogodke, predstavljajo člane ansamblov in v branje v obliki intervjujev ali krajših esejev ponujajo tudi zahtevnejše vsebine.

Posamezno gledališče svoje vsebine predstavlja na dveh straneh, zadnja stran, poimenovali smo jo Na tapeti, pa je skupna. Naslovna stran priloge izmenično pripada vsem trem gledališčem.

Urednica in redaktorica priloge je Maja Pertič Gombač.
Soustvarjalci: Miha Trefalt (Gledališče Koper), Rossana Paliaga (Slovensko stalno gledališče), Ana Kržišnik Blažica, Martina Mrhar in Metka Sulič (SNG Nova Gorica).