Publikacija Gledga je prvič izšla marca leta 2003 in je takrat predstavljala prvi primer združevanja dveh obalnih institucij na področju kulture – Gledališča Koper in Obalnih galerij Piran. Prvotni namen revije je bil opozoriti bralce na pestro dogajanje v omenjenih institucijah ter jih s kratkimi besedili in slikovnim materialom spodbuditi k večjemu obisku in spoznavanju umetnosti. V nadaljevanju je revija zaradi pomanjkanja sredstev nadomestila gledališke liste Gledališča Koper in del razstavnih katalogov Obalnih galerij Piran. Prerasla je v kulturni občasnik širšega pomena za vse tri obalne občine, strokovne članke, intervjuje, zgodovinske preglede, odmeve na pretekle dogodke in napovedi novih, ki so skušali zadovoljiti okus in potrebe širše ter strokovne javnosti, pa so dopolnili razmišljanja in zapisi uglednih strokovnjakov, dramatikov, dramaturgov, umetnostnih zgodovinarjev in kustosov.

Gledga (letno izide 5 ali 6 številk) je vsebinsko in oblikovno zasnovan tako, da se prilagaja potrebam obeh institucij. Je brezplačen, 3000 izvodov pa je bralcem na voljo v vseh pomembnejših slovenskih kulturnih ustanovah na Obali, v zamejstvu in v vseh slovenskih knjižnicah. Publikacija je v petnajstih letih zbližala kulturne ustanove na Obali in onstran meje ter s tem opozorila na bogastvo in raznolikost gledališkega in likovnega snovanja v južni Primorski. Verjamemo, da je to njeno poslanstvo tudi za prihodnje.