Prvi prizor: Gledališče kot prostor učenja simbolnih jezikov

Prvi prizor je petletni projekt (2016‒2021) kulturno-umetnostne vzgoje, ki ga izvaja Drama SNG Maribor v sodelovanju s projektnimi in strokovnimi partnerji. Projekt, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada in Republika Slovenija, je namenjen razvoju inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja na področju gledališke umetnosti, saj smo partnerji prepričani, da je proučevanje jezikov umetnosti in njihovo vključevanje v modele poučevanja nujna naloga pedagogov in umetnikov. Med oblikami učenja želimo okrepiti umetnost kot vzgojo in izobraževanje o gledališču, dejavno spoznavanje gledališča in ustvarjanje na področju gledališča in gledališke produkcije. Projekt temelji na sodelovanju kulturno-umetnostnih na eni in vzgojno-izobraževalnih ustanov na drugi strani. Kulturo in umetnost želimo narediti razumljivo in privlačno za otroke in mlade ter prav tako za učitelje; hkrati pa želimo umetnikom pomagati razumeti potrebe mladega občinstva. Cilj projekta je povezati in ustvariti preprost model sodelovanja med umetniki in pedagogi, ozavestiti poklicno gledališko produkcijo kot celovit spekter izraznih sredstev ter tako postaviti gledališče na zemljevid zanimivih vsebin za otroke in mlade.

Z Gledališčem Koper kot projektnim partnerjem tesno sodeluje šest osnovnih in dve srednji šoli. To so OŠ Dragomirja Benčiča Brkina-Hrpelje, OŠ Ivana Babiča-Jagra Marezige, OŠ Koper, OŠ Lucija, OŠ Oskarja Kovačiča Škofije, OŠ Šmarje pri Kopru, OŠ Vojke Šmuc Izola, Gimnazija Koper in Srednja šola Izola. Za strokovne delavce omenjenih šol bomo v sodelovanju s strokovnimi partnerji v oktobru 2017 pripravili tudi prvo strokovno izobraževanje z naslovom Dialog med umetnostjo in vzgojo, ki ga bo izvajal zavod za raziskovanje in razvoj pedagoške in kulturno-umetniške prakse PETIDA. Preostale dejavnosti, ki jih bomo vpeljali že s festivalom Pri svetilniku, predvidevajo pripravo pedagoškega gradiva za otroške predstave in razširjeno ponudbo spremljevalnih vsebin, kot so Učna ura o gledališču, Gledališki bonton, otroške ustvarjalne delavnice An ban in Pogovori po predstavah, ki so za sodelujoče šole brezplačne. V nadaljevanju projekta bomo tesno sodelovali s šolami in učenci ter zanje razvijali inovativne programske vsebine, ki bi jim gledališče lahko približale in jim to vrsto umetnosti pomagale razumeti.

Nosilec projekta: Drama SNG Maribor

Projektni partnerji: Gledališče Koper, Moment, Slovenski gledališki inštitut (SLOGI), Slovensko ljudsko gledališče Celje, Matita

Strokovni partnerji: Zavod Petida, izobraževalni program spreten.si, AGRFT, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru

 

Več o projektu: www.sng-mb.si/prvi-prizor/